Fajnie, że tu jesteś!

Na początek kilka ważnych informacji:

👉  Rozumiemy, że być może nie będziesz mógł podać niektórych danych projektu, dlatego pola obowiązkowe oznaczyliśmy gwiazdką. 

Uwaga! Za nieuzupełnienie pól nieobowiązkowych mogą zostać odjęte punkty. 

👉  Jeżeli podczas wypełniania formularza będziesz potrzebował pomocy, napisz mail na basia@hotlabs.pl.

Powodzenia! 

Dane Zgłaszającego

Jeśli w w projekt było zaangażowanych więcej podmiotów, proszę wymienić je ze wskazaniem zakresu działań (firma i/lub imię i nazwisko osoby)


Osoba kontaktowa


Dane Projektu

wskaż i opisz do 2000 znaków
Na jaki problem odpowiadał projekt? Co projekt miał zmienić, na co/kogo wpłynąć? Opis do 2000 znaków
do 2000 znaków
W jakim stopniu założenia zostały spełnione? Dane liczbowe projektu. Opis do 2000 znaków
demo projektu / gotowych interfejsów (np. link do strony)
do 2000 znaków

Nagraj elevator pitch, w którym krótko opowiesz o swoim projekcie (beneficjent, cele, przebieg procesu, sukces projektu). W filmie wymień również 3 rzeczy, których inni projektanci UX mogą się nauczyć z Twojego projektu (nowa technika badawcza, podejście do projektowania, rozwiązanie interfejsowe, optymalizacja itd).

Np. showreel, landing page, link do strony.