I miejsce

PROJEKT matter.space

AGENCJA ExtraHut

Opis

Busylamp – Mattter.Space to nowoczesny system do zarządzania działem prawnym w modelu SaaS. Nasz klient potrzebował nowoczesnego, webowego narzędzia do zarządzania sprawami i dokumentami prawnymi dla dużych firm, dostosowanego do dzisiejszych wymagań biznesowych. Istniejące narzędzia w większości działały jako aplikacje natywne, a ich UX i UI przypominał rozwiązania i wzorce projektowe stosowane w latach dziewięćdziesiątych. Narzędzia te oceniane były przez użytkowników jako trudne w użyciu i nauce, co wiązało się ze stratami czasu i pieniędzy przez wiele korzystających z nich firm. Konieczne było nie tylko unowocześnienie, ale także rozszerzenie funkcjonalności narzędzia w porównaniu do starszych rozwiązań, przy zachowaniu najlepszych zasad projektowania interfejsów. Jednocześnie, nowe rozwiązanie musiało oferować znacznie prostszy w użyciu interfejs, co pozwoliłoby na uzyskanie niższego progu wejścia.

Linki

https://extrahut.com/work/matter-space