RISING STAR

Projekt Aplikacja Protecco

AGENCJA Absolwenci studiów podyplomowych UX&PD na AGH w Krakowie Katarzyna Smalcerz, Nicole Kurzawa, Tomasz Prochowicz i Dawid Gruev

Opis:

Rozwiązanie mobilne pomaga osobom w sytuacji zagrożenia, szybko i niezauważenie wezwać pomoc w dopasowany do zaistniałego zagrożenia sposób oraz skutecznie przywraca stan bezpieczeństwa, w odróżnieniu od tradycyjnych metod, jak telefon na policję czy do znajomych. Projekt powstawał w ramach zajęć na UX&PD na AGH w Krakowie.

Zespół:

Linki

Komentarz

Nagroda w Konkursie EXAW Experience Awards jest dla nas potwierdzeniem jakości proponowanego przez nas rozwiązania problemu projektowego. Jest także dla nas dodatkową motywacją do dalszego pogłębiania swoich umiejętności i dalszej dbałości o skuteczne wychodzenie naprzeciw potrzebom użytkowników.

Tomasz Prochowicz